-Pentru rezervare se percepe un avans de minim 1 noapte de Cazare si/sau 10%.

-In momentul cazarii se plateste diferenta.

-Daca clientul nu mai onoreaza sejurul rezervat avansul se pierde.

-Apartamentele se inchiriaza cu lenjerii de pat si prosoape.

-Cazarea in apartamente se efectueaza de la ora 18

-Eliberarea  apartamentelor se efectueaza pina in ora 13.

-Accesul cu animale de companie este interzis.

-Fumatul  este interzis in apartamente si in spatiile inchise din complex.